1. Dina användaruppgifter är den e-postadress som slutar med "elev.kastellskolan.se" eller "kastellskolan.se" med tillhörande lösenord.
  2. Kolla först att du valt "logga in med Microsoft". 
  3. Skriv in användarnamn och lösenord långsamt en gång till så att du inte missar någonting. 
  4. Ibland kan det ta en stund extra för att många försöker logga in samtidigt, så vänta några minuter och försök igen. 
  5. Om det fortfarande inte fungerar när du har provat detta så hör av dig.